Gmina Wiejska Głogów - gruz budowalny

Na mocy umowy zawartej pomiędzy firmą a Gminą Wiejską Głogów gruz możesz oddać w specjalnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK. Punkt ten znajduje się przy ul. Przemysłowej 7a w Głogowie. Czynny jest w godzinach 10.00-18.00 (od poniedziałku do piątku) oraz 8.00-14.00 (sobota). 
Jeśli masz większe ilości gruzu, to zamów kontener.