Gmina Wiejska Głogów - zużyty sprzęt elektroniczny

Na mocy umowy zawartej pomiędzy firmą a Gminą Wiejską Głogów zużyty sprzęt elektroniczny, gabaryty oraz odpady zielone możesz oddać w tzw. Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK. Punkt ten znajduje się przy ul.  Przemysłowej 7a w Głogowie. Czynny jest w godzinach 10.00-18.00 (od poniedziałku do piątku) oraz 8.00-14.00 (sobota). Pobierz regulamin i sprawdź, co konkretnie możesz oddać, w jaki sposób i w jakiej ilości.

W celu przekazania w/w odpadów, należy po przybyciu na PSZOK zgłosić się na portiernię do osoby zajmującej się obsługą mieszkańców. Należy okazać się dokumentem tożsamości stwierdzającym miejsce zameldowania (dowód osobisty) oraz podać jaki rodzaj odpadu został przywieziony wraz z jego ilością szacunkową. Po dopełnieniu formalności pracownik wskaże miejsce rozładunku odpadów.

Uwaga! Jeśli masz większe ilości odpadów, to możesz je oddać odpłatnie w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.