Gmina Miejska Głogów - zużyty sprzęt elektroniczny


Na mocy umowy zawartej pomiędzy firmą a Gminą Miejską Głogów zużyty sprzęt elektroniczny, gabaryty oraz odpady zielone możesz oddać w specjalnych punktach odbioru, tzw. Punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – PSZOK.

Punkty te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 (przerwa techniczna 13.00 – 13.30) oraz w sobotę 8.00-16.00 (przerwa techniczna 11.00-11.30).

PSZOK-i znajdują się w dwóch miejscach, przy ul.  Przemysłowej 7a i ul. Transportowej 6.
PSZOK - ul. Przemysłowa 7a - tel. 515 224 608
PSZOK - ul. Transportowa 6 - tel. 507 727 963; tel. 512 364 032 - czynny w godzinach pracy PSZOK-u

 

 

Godziny funkcjonowania PSZOK

Ul. Transportowa 6

Ul. Przemysłowa 7a

Poniedziałek

10.00-18.00

10.00-18.00

Wtorek

10.00-18.00

10.00-18.00

Środa

10.00-18.00

10.00-18.00

Czwartek

10.00-18.00

10.00-18.00

Piątek

10.00-18.00

10.00-18.00

Sobota

8.00-16.00

8.00-16.00

Niedziela

Nieczynne

Nieczynne

Przerwy techniczne poniedziałek -piątek 13.00 – 13.30; sobota – 11.00 - 11.30.

Ważne!!!

W przypadku konieczności oddania większej ilości odpadów BIO prosimy o ich bezpośredni transport na ul. Komunalną 3 (PSZOK przy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych). PSZOK ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
PSZOK – ul. Komunalna 3 - tel. 76 745 83 11

Pobierz regulamin i sprawdź, co konkretnie możesz oddać, w jaki sposób i w jakiej ilości.

W celu przekazania w/w odpadów, należy po przybyciu na PSZOK zgłosić się na portiernię do osoby zajmującej się obsługą mieszkańców. Należy okazać się dokumentem tożsamości stwierdzającym miejsce zameldowania (dowód osobisty) oraz podać jaki rodzaj odpadu został przywieziony wraz z jego ilością szacunkową. Po dopełnieniu formalności pracownik wskaże miejsce rozładunku odpadów.


Ważne! Dwa razy do roku (wiosna, jesień) organizowana jest "objazdowa" zbiórka gabarytów.