Filozofia ochrony środowiska - po co to wszystko?

Wymierające gatunki, zmiany klimatyczne, smog, zanieczyszczenie wód powierzchniowych - przykłady można mnożyć. Bez owijania w bawełnę - ochrona środowiska jest ostatnią deską ratunku człowieka współczesnego. Dlatego warto segregować śmieci z użyciem odpowiednich pojemników i kontenerów na odpady. To nie wszystko! O co jeszcze powinniśmy zadbać?

Dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna dla planety?

Ekologia, przez wielu nierozumiana, powinna stać się najważniejszą z nauk. Nie chodzi wyłącznie o zmiany klimatu, choć jest to kwestia szczególnie nagląca. Nie można zapominać o nagromadzeniu odpadów w glebie, gdyż prowadzi ono do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Tak rozpoczyna się droga w stronę toksycznych mórz i oceanów. Morze Bałtyckie jest tego doskonałym przykładem. Czerwony alert informuje rybaków o toksyczności poławianych w nim ryb. Niestety, wśród fauny Morza Bałtyckiego nierzadko diagnozuje się mutacje genetyczne, stąd ryby bałtyckie nie są dopuszczane do sprzedaży. W ten prosty sposób człowiek traci jedno z istotnych źródeł pożywienia.

Odpady plastikowe stały się również elementem podwodnego krajobrazu najpiękniejszych zakątków, takich jak rafy koralowe. W aktualnościach Parlamentu Europejskiego przeczytać można o zatrważających przewidywaniach. Istnieje zagrożenie, że w 2050 roku waga plastiku zgromadzonego w oceanach przewyższy wagę żyjących w nich ryb! Organizmy morskie nieświadomie spożywają odpady plastikowe lub giną zaplątane w reklamówki, niczym w sieci. Jak podaje Constança Belchior z Europejskiej Agencji Środowiska plastik spożywany przez ryby niejako „przyciąga do ich organizmów toksyczne zanieczyszczenia chemiczne”. Tym samym, plastik i toksyny trafiają również do łańcucha pokarmowego ludzi.

Jak temu zaradzić? Konieczna jest segregacja śmieci, ich ponowne wykorzystanie, a także zastosowanie przepisów UE dotyczących ograniczenia zużycia plastiku. Kiedy mowa o segregacji i utylizacji odpadów - z pomocą przychodzi GPK - SUEZ GŁOGÓW. Odbierany odpady komunalne, unieszkodliwiamy odpady przemysłowe, oferujemy również kontenery na odpady budowlane. Odpady budowlane i przemysłowe to nierzadko gruz, ale także złom. Warto pamiętać, że zasoby metali nie są odnawialne! Dlatego segregując odpady przyczyniamy się nie tylko do ochrony środowiska, ale także wspieramy gospodarkę.

Czy smog i zmiany klimatyczne to realne zagrożenia?

Zagadnienie skutków smogu podjął Krakowski Alarm Smogowy, we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Środowiskowej, Wojskowym Instytutem Medycznym, Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Wnioski przedstawiono w publikacji „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”. Jak wynika z przeprowadzonych badań, skutki smogu są niezwykle dotkliwe. Smog jest bowiem czynnikiem chorobotwórczym, gdy chodzi o płuca, oskrzela i górne drogi oddechowe. W dodatku ekspozycja na smog jest niebezpieczna dla rozwijającego się płodu. Zanieczyszczenia w powietrzu negatywnie wpływają także na funkcjonowanie układu krążenia i układy nerwowego.

Alarmująca jest także zawartość rakotwórczych substancji w powietrzu. Jest to przede wszystkim benzo[a]piren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Na skutek wdychania smogu rozwijają się nowotwory o różnym podłożu, od nowotworów płuc po nowotwory narządów rodnych. Nie należy więc bagatelizować skutków ekspozycji, lecz przeciwnie - konieczne jest przeprowadzenie restrukturyzacji w zakresie form ocieplania. Niedopuszczalne jest spalanie odpadów i wilgotnego drewna. W tym przypadku po raz kolejny należy wspomnieć o segregacji śmieci i ich utylizacji.

Kwestia smogu nierzadko łączona jest z aspektem zmian klimatycznych. Rzeczywiście, paliwa kopalne leżą u podstaw obu tych zjawisk, choć w przypadku zmian klimatu istotniejsza staje się emisja CO2 - a nie pyły zawieszone i związki toksyczne. Ponadto, zmiany klimatu niosą za sobą skutki nieodwracalne. Jednym z nich są drastyczne w skutkach huragany, tragicznie wysokie temperatury w niektórych rejonach globu, a także wielkie migracje, których epicentrum stanie się najprawdopodobniej Europa Środkowa.

Co więcej, perspektywa skutków ocieplenia klimatu zmusza do ponownego przedefiniowania form ochrony środowiska. Obok segregacji śmieci pojawia się także szereg dodatkowych zaleceń. Większości z nich sprostać mogą wyłącznie przedstawiciele światowych rządów. Zwykły obywatel może jednak wspomóc procesy naprawcze. W jaki sposób? W pierwszym kroku należy zrezygnować z paliw kopalnych. Zamiast tego warto inwestować w panele słoneczne i inne nowoczesne rozwiązania. Efektem ich zastosowania jest nie tylko ochrona środowiska, ale także znaczna poprawa poziomu życia i niskie koszty zużycia energii. Kolejny etap to wybór alternatywnych środków transportu, takich jak pociągi, tramwaje, trolejbusy, samochody elektryczne czy też... rower lub hulajnoga. 

Zatem, dlaczego ochrona środowiska jest tak ważna? To proste, ekofilozofia jest konieczna dla przeżycia. Obok opisanych już zagrożeń, wymienić można także inne, jak chociażby upadek rolnictwa spowodowany wymarciem owadów zapylających. Odpowiedź na tę wizję powinna być jedna - należy zacząć działać. Zacznijmy od rzeczy pozornie nieistotnych, jak segregacja śmieci i ich utylizacja, z wykorzystaniem kontenerów na odpady GPK - SUEZ GŁOGÓW.