GPK-SUEZ GŁOGÓW


Gdzie oddać odpady przemysłowe i niebezpieczne?


Unieszkodliwiane odpadów odbywa się w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?


Po pierwsze jesteśmy profesjonalistami – postępujemy zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska, co potwierdzimy wydając stosowny certyfikat (wymagany przez organy kontrolne). Po drugie jesteśmy najlepiej w regionie przygotowani do takich działań. W tym miejscu można zweryfikować podmioty będące w rejestrze BDO.

Dowiedz się więcej: 76 745 83 11

W razie potrzeby, zapoznaj się z procedurą bezpiecznego pakowania azbestu.


  • Zapoznaj się z regulaminem Pobierz
  • Wzór umowy na odpady przemysłowe i niebezpieczne Pobierz
  • Druk zlecenia jednorazowego na przyjęcie azbestu Pobierz
  • BDO numer rejestrowy GPK-SUEZ Głogów Pobierz