GPK-SUEZ GŁOGÓW

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą gospodarką odpadami. Należy do Grupy SUEZ POLSKA, która jest częścią międzynarodowej Grupy SUEZ ENVIRONNEMENT, koncentrującej się na energetyce i ochronie środowiska.

Choć gospodarka odpadami komunalnymi stanowi główny przedmiot działalności spółki, to firma realizuje także dodatkowe działania, m.in. z zakresu wykonawstwa i pielęgnacji terenów zielonych, poziomego znakowania dróg, czy letniego i zimowego utrzymania dróg (tel. 076 726 56 61).

 

Wyodrębnioną częścią działalności są także usługi pogrzebowe.


Warto odnotować, że w roku 2015 rozpoczęła działalność Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK – jedna z największych i najbardziej nowoczesnych inwestycji związanych z gospodarką odpadami w regionie.

Właścicielami Spółki są wspólnicy:

Gmina Miejska Głogów, posiadająca 51% udziałów oraz SUEZ Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca 49% udziałów.

Rada Nadzorcza:

Wojciech Borecki - Przewodniczący

Stephane Heddesheimer - Wiceprzewodniczący

Elwira Batorska-Kempska - Członek

Marian Noga - Członek

Paweł Strzelecki - Członek

Zarząd Spółki:

Zbigniew Rybka - Prezes Zarządu

Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu