GPK-SUEZ GŁOGÓW

Inspektor Ochrony Danych (IOD) do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych:

Piotr Chmielewski, e-mail: iod@suezglogow.pl / telefon 76 726 56 46.